PRAWO JAZDY KATEGORII C

Do prowadzenia jakich pojazdów upoważnia mnie prawo jazdy kategorii C?

Po pozytywnym zakończeniu kursu prawa jazdy kategorii C, kierowca jest upoważniony do kierowania pojazdem samochodowym przekraczającym dopuszczalną masę całkowitą tego pojazdu 3,5t.(z wyłączeniem autobusów) oraz tym pojazdem z przyczepą lekką(do 750kg). Kierowca posiadający prawo jazdy kategorii C, ma również możliwość prowadzenia pojazdów wolnobieżnych, ciągnika rolniczego, a także pojazdów określonych dla kategorii AM. Mówiąc potocznie prawo jazdy kategorii C upoważnia nas do kierowania ciężarówką.

W jakim wieku mogę zacząć kurs prawa jazdy kategorii C?

Wiek wymagany do przystąpienia do prawa jazdy kategorii C to 21 lat. Jest również możliwość przystąpienia do kursu w wieku 18 lat, w tym przypadku potrzebne będzie uzyskanie kursu kwalifikacji wstępnej dla kategorii C. Jednym z warunków przystąpienia do prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Ile trwa kurs prawa jazdy kategorii C?

Kurs prawa jazdy kategorii C obejmuje część teoretyczną i praktyczną, Czas trwania kursu teoretycznego to 20h, a praktycznego 30h . Podczas praktyki uczymy się na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim.

O czym muszę pamiętać przy podchodzeniu do prawa jazdy kategorii C?

Przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy kategorii C, należy wykonać badania lekarskie odpowiednie dla kategorii C. Należy również wyrobić profil kandydata na kierowcę ( PKK) dla kategorii C. Planując pracę jako zawodowy kierowca ciężarówki należy przejść kurs kwalifikacji wstępnej, dzięki któremu uzyskamy odpowiednie uprawnienia.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy kategorii C?

Egzamin teoretyczny składa się z dwóch części pierwsza z nich obejmuje wiedzę podstawową sprawdzaną w 20 pytaniach. Kolejne 12 pytań dotyczy wiedzy specjalistycznej. Ogólny czas na wykonanie testu to 25 minut. Egzamin jest przeprowadzany elektronicznie w ośrodkach WORD. Przebiega bardzo podobnie jak w przypadku egzaminu dla kategorii B prawa jazdy. Suma punktów możliwych do zdobycia to 74, aby uzyskać pozytywny wynik należy zebrać ich co najmniej 68.

Egzamin praktyczny to manewry wykonywane na placu oraz jazda w ruchu drogowym. Poniżej umieszczony został przykładowy arkusz egzaminacyjny.
Wszystkich zainteresowanych z Sieradza i okolic zapraszamy do kontaktu oraz kursu w naszym ośrodku. Zapewniamy profesjonalna przygotowanie do egzaminu!

OFERTA 
FACEBOOK

Powodzenia!