Prawo jazdy – zmiany w przepisach 2019/2020

W 2019 oraz 2020 roku czeka nas kilka zmian w przepisach dotyczących prawa jazdy. Zmiany będą odczuwalne dla osób posiadających już prawo jazdy jak i tych, którzy się o nie ubiegają. Różnica pojawi się również w pracy egzaminatorów. 

Osoby posiadające prawo jazdy

Zmiana, która może zainteresować osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia pojazdów, dotyczy utraty prawa jazdy po przekroczeniu punktów karnych.  Dokładniej, odzyskania prawa jazdy po przekroczeniu 24 punktów karnych. Do 1 lipca 2019 roku, po przekroczeniu 24 punktów karnych kierowca, chcąc odzyskać prawo jazdy, podchodził do egzaminu kontrolnego. W przypadku braku wyniku pozytywnego na egzaminie kontrolnym, kierowca mógł podchodzić do niego ponownie, aż do uzyskania wyniku pozytywnego.  Po 1 lipca 2019, każdy kto w wyniku przekroczenia dopuszczalnej ilości punktów karnych stracił prawo jazdy i nie zakończy egzaminu kontrolnego z wynikiem pozytywnym – zobowiązany jest podejść do egzaminu na prawo jazdy raz jeszcze. Obejmuje to ponowne zdanie egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. 

Egzaminatorzy

Nowe przepisy będą również zmianą w pracy egzaminatorów WORD. Po wejściu zmian egzaminatorzy WORD będą mogli przeprowadzić maksymalnie jeden egzamin praktyczny w przeciągu jednej godziny i maksymalnie osiem egzaminów praktycznych w przeciągu doby.

Osoby podchodzące do egzaminu na prawo jazdy

Zmiany w przepisach, które mogą zainteresować tych, którzy do egzaminu będą podchodzili dotyczą punktualności w oddziałach WORD. Nowa ustawa przewiduje rozpoczęcie egzaminu teoretycznego lub praktycznego dokładnie o wskazanej godzinie. Dotychczas czas spędzany w poczekalniach, przed egzaminem niejednokrotnie bardzo się wydłużał co przyczyniało się do zwiększania stresu i niepokoju osób egzaminowanych.  

Zmiany w przepisach na prawo jazdy

Prawo jazdy 2019/2020 – inne zmiany w przepisach

Dotyczące osób niepełnosprawnych

Nowe przepisy, które zainteresują osoby niepełnosprawne dotyczą kategorii AM prawa jazdy.  Kategoria ta uprawnia do prowadzenia motorowerów oraz czterokołowców. Jednak do tej pory egzamin dla kategorii AM odbywał się jedynie na motorowerze, co często uniemożliwiało zdobycie prawa jazdy na kategorię AM osobom niepełnosprawnym

Dotyczące formalności

Zmiany będą dotyczyły również uproszczenia formalności. Po wejściu w życie zmian egzaminatorzy, instruktorzy oraz wykładowcy w szkołach jazdy, nie będą musieli używać pieczęci. Wystarczający w dokumentacji będzie podpis, imię oraz nazwisko i numer uprawnień.

UWAGA!

Zmiany, które będą obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2020 roku dotyczą:
-wyznaczania godzin egzaminów przez ośrodki WORD
-uproszczenia formalności w pracy instruktorów, egzaminatorów i wykładowców szkół jazdy.

 

Sprawdź również nasz profil FACEBOOK.
Koniecznie sprawdź jak zmniejszyć stres podczas egzaminu!

Sprawdź również jakie zmiany w przepisach szykują się w najbliższym czasie oraz nasz artykuł na temat OSK Sieradz.