Prawo jazdy w Polsce, jak to wygląda?

Prawo jazdy to dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu, wyróżniamy kilka kategorii prawa jazdy. 
Prawa jazdy w zależności od państwa w którym są uzyskane różnią się między sobą, co ważne każde z państw może mieć inne przepisy. Jednak jak wygląda prawo jazdy w Polsce? Dziś zajmiemy się tym tematem w naszym artykule 🙂

Prawo jazdy w Polsce.

Historia.

Początki powstania pierwszych przepisów poruszania się po polskich drogach sięgają roku 1826. Pierwsze prawa jazdy pojawiły się w Polsce wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 roku, zaś kodeksy drogowe w 1921 roku. 

Prawo

Obecnie w Polsce warunki uprawniające do uzyskania oraz inne uprawnienia określa ustawa z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz rozporządzenia szczegółowe:
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, jaki i  szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów, Rozporządzenie mówi także o wzorach dokumentów stosowanych w tych sprawach oraz w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami[8].*

Prawo jazdy – personalizacja, odbiór.

Prawa jazdy w Polsce są produkowane oraz personalizowane przez Polską Wytwórnie Papierów Wartościowych S.A.
Prawa jazdy w Polsce są wydawane przez  starostów powiatowych odpowiednich dla miejsca zamieszkania kierowcy. W miastach na prawach powiatu prawo jazdy jest wydawane przez prezydenta miasta, jednakże Warszawskie prawa jazdy są wydawane przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Odbierać można je we właściwym urzędzie dzielnicy.

Kategorie prawa jazdy w Polsce.

Obecnie w Polsce wyróżniamy  kilkanaście kategorii prawa jazdy. Upoważniają one do kierowania pojazdami określonymi dla danej kategorii, wyjątek stanowią jednak tramwaje. Aby posiadać uprawnienia do ich kierowania potrzebujemy specjalistyczne pozwolenie do kierowania tramwajem.
Podstawowe informacje na temat niektórych kategorii prawa jazdy zawarliśmy w tabeli ponżej.

Tabela przedstawiająca kategorię prawa jazdy w Polsce.

Wymagania – prawo jazdy w Polsce.

Prawo jazdy w Polsce otrzymają osoby, które oprócz pozytywnego przejścia kursu oraz zdania egzaminów, spełniają odpowiednie wymagania. Jest to np. odpowiedni dla kategorii wiek,  jak również brak przeciwwskazań lekarskich. Kryterium dla obcokrajowców to przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Powodem mogą być względy więzi osobistych lub zawodowych. Możliwe jest również przedstawienie zaświadczenia, o studiowaniu od co najmniej sześciu miesięcy w Polsce.

Z nami zdobędziesz prawo jazdy kategorii B, C oraz C+E.
Zapraszamy do współpracy –  OSK Chudzik Sieradz 🙂  

OFERTA
FACEBOOK

*źródło 

Sprawdź również prawo jazdy kategoria C oraz jak odmrozić szyby ? 🙂