Jak wyglądają taryfy mandatów 2020? Opisaliśmy niektóre z nich oraz kwoty jakie będzie trzeba zapłacić w 2020 roku.

Samochody osobowe – taryfy mandatów

Brak pasów bezpieczeństwa podczas jazdy , również u pasażerów – 100 zł

Podróżowanie z dzieckiem, które nie jest umieszczone w odpowiednim, zgodnym z przepisami foteliku lub przewożenie w nieodpowiednio umieszczonym, źle przymocowanym foteliku – 150 zł

Korzystanie przez kierowcę z telefonu komórkowego podczas jazdy – 200 zł

Przewozy – taryfy mandatów

Przewożenie:
– osób nieprzeznaczonym do tego celu pojazdem, w sposób niewłaściwy, przekraczający dopuszczalną ilość osób – od 100 zł do 500 zł za każdą osobę

– w samochodzie ciężarowym osób poza kabiną kierowcy – 100 zł

– ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób – 150 zł

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy – 200 zł

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich – 150 zł

Prędkość – taryfy mandatów

  •  do 50 zł od 6–10 km/h 
  • 50 do 100 zł i 2 pkt karne od 11–20 km/h
  • 100 do 200 zł i 4 pkt karne od 21–30 km/h
  • 200 do 300 zł i 6 pkt karnych od 31–40 km/h
  • 300 do 400 zł i 8 pkt karnych od 41–50 km/h
  • 400 do 500 zł i 10 pkt karnych od 51 km/h

Światła – taryfy mandatów

Jazda od
– zmierzchu do świtu bez świateł wymaganych – 200 zł

– świtu do zmierzchu bez świateł wymaganych – 100 zł

Uprawnienia – taryfy mandatów

Kierowanie:
– bez posiadania uprawnień pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem – 500 zł

– przez osobę niemającą do tego uprawnienia,  motorowerem lub czterokołowcem lekkim – 200 zł

– pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów – 50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł

Inne

Zakrywanie tablic rejestracyjnych, innych znaków, które powinny być widoczne – 100 zł

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu – 50 zł

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym – 100 zł

Więcej na temat taryf mandatów
źródło

Zapraszamy na nasz profil na facebooku, po więcej ciekawych informacji.

Sprawdź również
Utrata prawa jazdy
Podstawowe szkolenia ADR